We leerden over het kompas: waarvan is de naald gemaakt, welke kompassen waren er vroeger, hoe werkt het en op het einde maakten we er zelf 1.


















 

Reacties